herken je dit?

In de Nederlandse Vastgoedsector is al jaren sprake van hoge faalkosten. De schattingen lopen uiteen maar de stelling is dat 5 – 35% van alle kosten die gemaakt worden bij het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van vastgoed als faalkosten bestempeld kunnen worden.

Daarnaast neemt het woningtekort toe, stijgen de bouwkosten is er sprake van een flinke verduurzamingsopgave en neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe. Er moet dus iets gebeuren om ervoor te zorgen dat woningcorporaties de komende jaren voldoende productiecapaciteit aan zich kunnen binden om woningen te kunnen blijven bouwen/onderhouden en men tevens kan werken aan het betaalbaar houden van het woningbezet.  

Dit kregen wij al voor elkaar

Op de traditionele manier blijven samenwerken met bouwpartners past niet meer bij deze tijd. Het haalt niet het beste in mensen naar boven en bovendien maakt de grote verduurzamingsopgave en de oplopende kosten de druk om veel ‘’slimmer’’ te gaan samenwerken met collega’s en bouwpartners alleen maar urgenter.

Capaciteit en budgetten zijn beperkt. Door anders te gaan samenwerken denken we meer met minder te kunnen realiseren. Bovendien maakt ketensamenwerking gebruik van de principes van ‘’sociale’’ innovatie en dat zet mensen veel meer in hun kracht dan op de traditionele wijze mogelijk is.

Door het toepassen van ketensamenwerking helpen wij corporaties en hun ketenpartners in een veel eerder stadium plannen te maken, kennis uit te wisselen en af te stemmen waardoor maximaal gebruik kan worden gemaakt van alle kennis en kunde in de keten (=laten werken van de leercurve). Hierdoor kunnen we de haalbaarheid van plannen verbeteren en de realisatie versnellen en de maatschappelijk prestaties verhogen. Ook brengt deze wijze van samenwerken potentiële risico’s vroegtijdig in kaart. Dit moet zorgen voor meer rust en voorspelbaarheid in zowel de eigen organisatie alsook bij de ketenpartners.

Dit resulteert in:

  • minder administratieve lasten (dingen dubbel doen),
  • meer efficiëntie,
  • meer werkplezier,
  • betere kwaliteit van dienstverlening,
  • betere product (en dus ook oplever-)kwaliteit,
  • verbeterde veiligheid, gezondheid en comfort van woningen,
  • verlaging van de TCO.

Uiteindelijk willen we door de toepassing van ketensamenwerking bij het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van vastgoed een betere en duurzamere prijs/prestatie (lees meer waarde) realiseren dan traditioneel mogelijk is.

We doen het samen

De kracht van verbeteren zit in het begrijpen van de verandering. Daarom laten wij mensen zien wat veranderingen concreet teweeg brengen in het proces. Dat inspireert hen om zelf oplossingen te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. Wij staan u graag op interim- of projectbasis bij bij de implementatie van ketensamenwerking zowel binnen de eigen organisatie alsook in samenwerking met ketenpartners. Dit helpt corporaties verandering sneller en beter te realiseren én het garandeert borging van de nieuwe aanpak. AVW2 weet als geen ander wat ervoor nodig is om mensen in beweging te brengen én te houden!

contact opnemen

onze klanten

aan het woord

© 2024
Created by LR Internet