herken je dit?

Veel woningcorporaties vragen zich af waar ze moeten beginnen als het gaat om vastgoedsturing. Waar leg je de nadruk als je begint? Waar geef je je euro’s aan uit? De kunst is om inzicht te krijgen in de effectiviteit van je uitgaven voor leefbaarheid, verhuurbaarheid en betaalbaarheid. Voor de waarde en de kwaliteit van het bezit. De kunst is om samen met je collega’s van Financiën, Vastgoed en Wonen de juiste afwegingen te maken. Maar hoe doe je dat?

Dit kregen wij al voor elkaar

AVW2 heeft al verschillende corporaties ondersteund bij twee cruciale stappen. De eerste is om besluiten te nemen op basis van de juiste data en van aannames die kloppen. Op dit punt wil het bij menig corporatie nog wel eens misgaan. De tweede stap is om gedurende het proces de momenten te herkennen waarop het nodig is om bij te sturen. Houd daarbij steeds in gedachten welke doelstellingen zijn geformuleerd in het ondernemingsplan. Die doelstellingen zijn leidend als het gaat om de vraag wat je wanneer moet doen aan de woningvoorraad. Bovendien weet je dan met welke financiële kaders je rekening moet houden.

We doen het samen

In de praktijk zien wij dat veel corporaties vastgoedsturing benaderen vanuit één vakdiscipline. Maar vastgoedsturing is van de gehele organisatie en hangt met alles samen. De kracht van goede vastgoedsturing is volgens AVW2 het zoeken en realiseren van verbindingen over alle vakdisciplines heen. Samen met jou bepalen we welke sturing jouw organisatie nodig heeft en op welk moment. Zodat je het in de toekomst met elkaar kunt doen.

contact opnemen

onze klanten

aan het woord

© 2024
Created by LR Internet