Oosterpoort

AVW2 haalde ons uit de waan van de dag’
Hoe help je een woningcorporatie die zelf niet alle kennis noch elk type medewerker in huis heeft? Volgens Sabien Decoodt (teamleider Klant) ondersteunde AvW2 de mensen in haar team door hen te laten stilstaan bij hun aanpak. ‘Angela Kolk gaf onze medewerkers zelfvertrouwen.’

Het eerste waar Angela Kolk zich over boog toen ze bij Oosterpoort aan de slag ging, is wat Sabien Decoodt noemt ‘de overgang van verantwoorden naar sturen’. Sturen begint met zaken op orde hebben, stelt Decoodt: ‘Angela stelde heel basale vragen: “Hoe is jullie team van veertien medewerkers samengesteld? Wie heeft welke competenties? En hoe gebruiken jullie je IT-systemen? Haal je alles eruit wat erin zit?” Ze hielp ons bijvoorbeeld met het in kaart brengen van de cijfers met betrekking tot huurachterstanden. Met die kennis kunnen we er op het juiste moment achteraan bellen of betalingsachterstanden zelfs voor zijn. Zo gebruiken we cijfers niet alleen ter verantwoording, maar ook om te sturen.’ Lees meer –>

Terug naar overzicht
Oosterpoort
© 2024
Created by LR Internet