Stadlander als eerste Live met gezamenlijk ERP

Zeeuwse corporaties, waaronder Stadlander werken nauw samen, onder andere op het gebied van ICT.
Samen met Woongoed Middelburg, R&B Wonen en RWS Goes hebben ze een ERP visie opgesteld en AvW2 begeleidde hen daarbij.
Met leverancier Aareon is deze visie vertaald naar een Multi Tenant ERP concept hetgeen betekent dat elke corporatie gebruik maakt van een uniforme “master omgeving” en een eigen daarvan afgeleide eigen productie omgeving. Deze uniformiteit maakt het mogelijk dat collega’s makkelijker onderling uitwisselbaar zijn en dat een gezamenlijk ERP beheerorganisatie gerealiseerd kan worden. De kwetsbaarheid voor elke corporatie neemt hierdoor af evenals de ERP beheerkosten.
Stadlander is nu als eerste corporatie live met het systeem en later dit jaar volgen Woongoed Middelburg en RWS Goes. Volgend jaar zal R&B als laatste in de rij live gaan met het systeem. We zijn trots dat we sturing mogen geven aan dit bijzondere ERP project en vinden dat de bestuurders een pluim verdienen. Want zij houden vast aan het concept “alleen ga je sneller maar samen kom je verder”.

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet