Inspelen op een nieuwe generatie werknemers (Patrick Beterams; AVW2 BV)

Geplaatst door CorporatieMedia op Friday 1 April 2022
Als woningcorporatie doe je wat het beste is voor jouw – toekomstige – huurders. Daarom worden ambities en plannen opgeschreven in ondernemings- en jaarplannen conform de actuele wetgeving. Maar het zijn uiteindelijk de mensen van de organisatie die de vertaalslag maken naar de praktijk. Hoe zorg je ervoor dat ‘de mens’ zo goed mogelijk in positie wordt gesteld om de huurder zo goed mogelijk van dienst te zijn? En hoe speel je daarbij in op de veranderingen van de toekomst?
CorporatieGids.nl ging in gesprek over deze beweging met Patrick Beterams, eigenaar van AVW2.

De invloed van de mens op de organisatie vat Patrick samen als de ‘groene beweging’. “En die wordt steeds belangrijker aangezien de corporatiemedewerker van nu anders is dan die van tien of twintig jaar geleden. De nieuwe generatie werknemers zijn digitalisering meer gewend, communiceren anders, groeide op in een andere tijdsgeest waardoor hiërarchie anders wordt geaccepteerd en heeft meer voorkeur voor projectmatig en tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Het is belangrijk dat corporaties hiervoor de ruimte bieden om een aantrekkelijke werkgever te blijven voor deze nieuwe groep.”

Opleiden, ontwikkelen, kansen en groei

Op de vraag een concreet voorbeeld te noemen waar corporaties op in moeten spelen, noemt Patrick als eerste de krapte op de arbeidsmarkt. “Ga niet concurreren met andere sectoren en ga niet overbieden. Wij zijn actief in het maatschappelijke middenveld waarbij er ook een intrinsieke motivatie moet zijn om iets te willen bijdragen aan de maatschappij. Heel plat gezegd: je gaat met meer geld niet automatisch de beste mensen vinden. Zet in op opleiden, ontwikkelen, kansen bieden en persoonlijke groei. Nog te vaak worden opleidingsbudgetten onvoldoende benut. En dat terwijl de opgave van onze sector groot en uitdagend is – denk aan kwesties als betaalbaarheid, bouwen en duurzaamheid. We zijn een relatief kleine sector maar wel met erg veel kennis en ervaring. Als we elkaar meer als collega’s zien en niet als concurrent, dan gaat dat de sector en uiteindelijk dus de huurder meer brengen.”

Thuiswerken omarmen

“Een ander punt zijn de middelen en mogelijkheden om vanuit huis te werken, ook buiten kantoor tijden. Die mogelijkheden waren er al voor de coronapandemie, maar dat vonden we als sector nog spannend. Nu zie je mensen die jonge kinderen hebben en overdag minder tijd hebben, ’s avonds hun verantwoordelijkheid nemen en dan hun werk afmaken. Je ziet ook een groep die het heerlijk vindt om tussendoor te sporten en buitenom ‘9 tot 5’ in alle rust hun werk af te ronden. Dat past heel erg binnen een nieuwe werk- en privébalans. Dus een oproep om van gedeeltelijk thuiswerken structureel beleid te maken. Dat past meer bij hoe de huidige generatie zijn of haar leven wil inrichten. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt nu nog het verschil maken.”

Kleine stapjes

Door om te denken en meer mee te gaan in de wensen van nieuwe werknemers, kunnen corporaties antwoord geven aan de groene beweging. Patrick: “Een organisatie van vandaag op morgen kantelen is lastig, en is ook helemaal niet nodig. Je kunt met kleine stapjes steeds meer inzetten op de groene beweging. Dat betekent in gesprek blijven met elkaar. Iemand komt in dienst, en dan? Zorg ervoor dat mensen gehoord worden, iets met ideeën wordt gedaan en ze zich kunnen blijven ontwikkelen en ontplooien. Zo biedt je perspectief en mogelijkheden, ook richting de toekomst. Wees daarbij niet bang om ook buiten je eigen organisatie te kijken. Heb je geen ruimte om iemand zich te laten richten op zijn specialisatie? Ga de samenwerking aan met een collegacorporatie en detacheer je werknemer. Die kan met zijn kennis aan de gang, de sector wordt er beter door én jouw organisatie heeft daar later ook weer profijt van.”

Topsport

AVW2 kan corporaties helpen bij het realiseren van die groene beweging en de zoektocht naar de passende persoon bij een organisatie op het juiste moment, vervolgt Patrick: “Wat voor mij belangrijk is, is dat het na de wervingstraject niet ophoudt. Topsporters hebben een management dat ervoor zorgt dat de randvoorwaarden goed blijven. Dat organiseren van de randvoorwaarden ligt bij de werkgever, maar wij zien voor onszelf ook een rol weggelegd na een benoeming. Denk dan aan een begeleidings- of coachingtraject in het eerste jaar na in diensttreding. Noem dat schaduwmanagement waarbij we willen borgen dat de geselecteerde nieuwe collega ook kan brengen wat we verwachten én andersom. Dat is voor werknemer en organisatie beter, en komt uiteindelijk ook de huurder ten goede.”

Maximale eruit halen

Inspelen op de nieuwe generatie werknemers zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden, sluit Patrick af: “Het is immers een trend die niet te stoppen is. De mensen die nu al lang bij corporaties werken, zullen met pensioen gaan en de nieuwe generatie heeft een eigen werkelijkheid en kijk op de wereld met daarbij passende ambities en wensen. Zo krijgen nieuwe medewerkers steeds meer ruimte om het maximale uit hun potentieel te halen.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: AVW2

 

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet