Ketensamenwerking van theorie naar praktijk.

Geplaatst door: dr.ing. Marcel Noordhuis (managing partner AVW2) Jos Vervoort (directeur AVW2) Ard Hengeveld (interim manager woningcorporaties, AVW2).

Corporaties en bouwpartijen die al jarenlang aan ketensamenwerking doen, hebben nog steeds verbeterpotentieel op de onderliggende principes van ketensamenwerking.

Voorwoord.
In het afgelopen jaar is er door ons onderzoek gedaan naar de mogelijke knelpunten bij de implementatie van ketensamenwerking tussen woningcorporaties en bouwpartijen.

Specifiek is er in het onderzoek gekeken naar de mate waarin de onderliggende principes van ketensamenwerking worden toegepast bij de uitvoering van bouwprojecten zowel in de nieuwbouw alsook in het onderhoud.

In dit onderzoek hebben 15 vastgoedonderhoudsbedrijven gereflecteerd op de samenwerking die ze hebben met ca 45 woningcorporaties die allen al jarenlang met hen aan ketensamenwerking doen. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er op meerdere onderliggende kenmerkende principes van ketensamenwerking verbetering te realiseren zijn.

Dit betekent dat de beoogde prestatieverbeteringen door de toepassing van ketensamenwerking, zoals meer voorspelbaarheid en betere prestaties op tijd, geld, kwaliteit en duurzaamheid, sneller behaald kunnen worden als er programmatisch ingezet wordt op de implementatie van deze onderliggende principes van ketensamenwerking.

In de hiernavolgende hoofdstukken staan we stil bij de onderliggende principes van ketensamenwerking, de resultaten van ons onderzoek en wat nu de belangrijkste conclusies zijn. Ook staan we stil bij de hulp die we u vanuit AVW2 kunnen bieden om eventueel geconstateerde tekortkomingen op te lossen.

>>Lees het volledige artikel.

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet