AvW2 kennisdag in het teken van vastgoedsturing

Maandelijks komen de AvW2 collega’s bij elkaar en wisselen hun kennis en ervaringen uit. Na een aantal kennisdagen via Teams, kwamen we in september weer fysiek bij elkaar, volledig RIVM-proof. We spraken over vastgoedsturing en de door AvW2 ontwikkelde Quick Scan. Ook spraken we met Jeroen van Vliet van de Bataviagroep over de wijze waarop Corporaties meer rendement zouden kunnen halen uit de aangeschafte software.

Het was fijn om elkaar weer in levende lijve te zien en te spreken. Elkaar ontmoeten en kennisdelen kan zeker digitaal en dat blijven we ook doen. Maar de meerwaarde van de fysiek ontmoeting is de afgelopen periode ook weer opnieuw bevestigd.

In aansluiting op ons eerdere onderzoek rondom Vastgoedsturing, hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan een “Quick Scan Vastgoedsturing”. Het model werd tijdens deze kennisdag toegelicht aan de AvW2 collega’s en enkele gasten. Met behulp van het 7S model van McKinsey en het INK-model wordt gekeken op welke fronten een corporatie zich de komende jaren zou kunnen doorontwikkelen, rekening houdend met het ambitieniveau zoals verwoord in het ondernemingsplan. En volledig in stijl van AvW2 krijgt de corporatie op basis van de Quick Scan een aantal concrete inzichten en tips om mee aan de slag te gaan. Meer weten over onze Quick Scan Vastgoedsturing? Mail ons op info@avw2.nl of bel met Angela Kolk op 06 42018000 of met Jos Vervoort op 06 51433439.

Een vast onderdeel hiervan is het gesprek met 1 van de leveranciers uit de sector. Deze keer spraken we met Jeroen van Vliet, algemeen directeur van de Batavia Groep. Hij vertelde over de ontwikkelingen in hun productenaanbod maar we hebben vooral gesproken over de wijze waarop corporaties meer rendement kunnen halen uit de aangeschafte software. En uiteraard hebben we kennis en ervaringen uitgewisseld over hoe software en advies kunnen bijdragen aan de kwaliteit van vastgoedsturing. Het doel is dat zowel de leverancier als wij iets opsteken en daardoor “rijker” naar huis gaan. En dat is gelukt. We stonden beiden open voor feedback waardoor we elkaar zakelijk en inhoudelijk konden uitdagen en aanscherpen.

We kijken terug op een geslaagde fysieke kennisdag!

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet