vacature projectleider Gebiedsontwikkeling WIJ

Sfeer proeven voor je reageert? Woonservice Ijsselland nodigt je van harte uit voor een vrijblijvend kopje koffie of thee!

Dit is Woonservice IJsselland

Woonservice IJsselland is met haar circa 2.000 woningen veruit de grootste verhuurder in Doesburg. Met een gevarieerd woningbezit en ontwikkeling van nieuwbouw van woningen en gebouwen profileren wij ons als een maatschappelijke onderneming.
Onze missie is “het zorgen voor betaalbaar, duurzaam en prettig wonen voor onze huurders in alle wijken”, en houdt een belangrijke toekomstwaarde. Vanuit deze missie staat Woonservice IJsselland voor het zorgen voor de beschikbaarheid van een woningvoorraad die betaalbaar is voor de doelgroepen. Woonservice IJsselland staat ook voor het duurzaam werken aan de lange termijnbelangen van alle stakeholders, daar waar een bijdrage van Woonservice IJsselland nodig en mogelijk is. Er is nu en ook in de komende decennia veel vraag naar betaalbare huisvesting voor mensen met een lager inkomen, in een prettig woonmilieu.
Deze missie vullen we aan met een vernieuwde visie op de veranderende omgeving. De kern van de visie is dat Woonservice IJsselland met een aantal grote opgaven wordt geconfronteerd die niet alleen van de organisatie een forse inzet vergen, maar ook een beroep doen op een nauwere samenwerking met de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties en (energie)bedrijven. In deze visie is het zwaarder inzetten op (keten)samenwerking dan ook een kernelement.
Door de afschaffing van de verhuurdersheffing en de Nationale Prestatie Afspraken komen er middelen beschikbaar om woningen meer toekomstgericht te verduurzamen en aardgasvrij te maken. De huidige organisatie heeft onvoldoende ruimte om deze extra opgave op te vangen zoekt naar uitbreiding middels deze vacature van projectleider gebiedsontwikkeling. Zeker waar het de wijk Ooi betreft die is toegekend als Proeftuin Aardgasvrije Wijk. 

Meer informatie is te vinden op www.woonserviceijsselland.nl

Dit ga je doen

Als projectleider gebiedsontwikkeling ben je nauw betrokken bij en verantwoordelijk voor de herstructureringsopgave. Alle  sloop-, renovatie en nieuwbouwprojecten vanaf het eerste tot aan de ingebruikname. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van alle besluitvormingsdocumenten, het opstellen van haalbaarheidsonderzoeken en de voorbereiding van de aanbesteding van projecten. Je werkt structureel samen met diverse partijen zoals gemeente, adviseurs, aannemers om gevraagde prestaties tot stand te brengen.  Binnen Woonservice IJsselland draag je bij aan beleidsvoorstellen en rapporteer je over de voortgang en resultaten binnen het MT.
Een belangrijk deel van jouw activiteiten concentreren zich op de wijk Ooi, die is toegekend als Proeftuin Aardgasvrije Wijk. Totaal bestaat de wijk uit ruim 800 aansluitingen waarvan er circa 500 in bezit van Woonservice IJsselland. Het betreft grondgebonden gezinswoningen en meergezinswoningen in gestapelde bouw. Het overige eigendom bestaat hoofdzakelijk uit goedkope tot midden dure koopwoningen. Het aantal dure koopwoningen is beperkt. De gemeente wil samen met Woonservice IJsselland onderzoeken op welke wijze een gebiedsgerichte ontwikkeling mogelijk is om toegekende subsidies optimaal in te zetten voor de bewoners. Bij gebiedsgerichte ontwikkeling ligt de regierol bij de gemeente om burgers te laten participeren in het proces. 

Woonservice IJsselland heeft inmiddels een sloopbesluit genomen voor 59 woningen die in de wijk liggen. De eerste fase bestaande uit sloop en nieuwbouw van 24 woningen is de aanbesteding (Design & Build) opgestart en worden begin 2023 de aanbiedingen verwacht waarna gunning en opdracht kan plaatsvinden. Voor de 2e fase voor de sloop en nieuwbouw van 58 woningen voor de voorbereiding in 2023 voorzien. Daarnaast zal de strategische keuze onderzocht moeten worden of verdere sloop en nieuwbouw van 78 woningen (2 complexen) haalbaar en wenselijk is.
Voor overige complexen in de wijk zal een verduurzamingsprogramma opgesteld moeten worden op welke wijze deze woningen, voor zover noodzakelijk, toekomst klaar verduurzaamd kunnen worden. Doelstelling is om zoveel mogelijk woningen voor 2030 aardgasvrij te maken. Waar dit nog niet mogelijk is zal gekozen kunnen worden voor een hybride oplossing. De verduurzamingsopgave zal bij enkele complexen gelijktijdig vergezeld gaan met een renovatie of groot onderhoud waarbij natuurlijke vervangingsmomenten van onderdelen mogelijk leidend zijn.

Dit ben jij

Jij bent een enthousiaste projectleider die juist de complexiteit van dit soort opgaven als een uitdaging ziet. En daarnaast een maatschappelijk hart heeft. We vinden erg belangrijk dat je je thuis voelt in onze organisatie. Daarvoor willen we jou de ruimte te bieden om vrijblijvend koffie (of thee) te komen drinken met één van onze collega's voordat je solliciteert. Voor ons is het verder van belang dat je:  

 • een prima HBO werk en denkniveau hebt;
 • affiniteit hebt met vastgoed gerelateerd projectmanagement;
 • kennis hebt van volkshuisvesting;
 • kennis hebt van wet- en regelgeving op vlak van projectontwikkeling en verduurzaming;
 • ervaring meeneemt in het coördineren van projecten;
 • accuraat bent;
 • onder druk kunt presteren.

Verder vinden we het van belang dat je;

 • toegankelijk, open en aanspreekbaar bent;
 • een verbinder bent, een netwerker en gericht op samenwerken;
 • oplossingsgericht denkt en handelt;
 • energiek bent, een aanpakker en beschik je over een gezonde dosis humor.

Dit is het aanbod

Woonservice IJsselland biedt een dienstverband aan voor 36 uur per week binnen een betekenisvolle, dynamische en informele organisatie. Daarnaast krijg je veel ruimte en ondersteuning om te blijven leren en je verder te ontwikkelen.

We bieden een goed salaris, vallend in salarisschaal L (max. € 6.544 ,-) van de CAO Woondiensten. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Hybride werken is bij Woonservice IJsselland de nieuwe norm.

Ben jij dit?

AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt Woonservice IJsselland hierin. Een referentiecheck en een assessment kunnen onderdeel zijn van deze procedure. Heb je vragen, neem dan contact op met Patrick Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of patrick.beterams@avw2.nl.
Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief, CV en referentienummer, zien wij graag op korte termijn tegemoet, maar uiterlijk dinsdag 7 februari 2023, via sollicitatie@avw2.nl

De planning van de procedure is als volgt:
ga de sfeer proeven en neem tijd voor een kop koffie! je bent van harte welkom. Je kunt reageren tot uiterlijk 7 februari 2023.  De voorselectiegesprekken zullen plaatsvinden door AVW2. De 1e en 2e selectieronde staan gepland in week 7-8. In week 8 kan het (optionele) assessment ingepland worden. Arbeidsvoorwaardengesprek in week 8 en de benoeming (streefdatum) is 1 april 2023.

>>volledig profiel

Terug naar overzicht
© 2023
Created by LR Internet