Vacature manager Woondiensten Woonservice Ijsselland

Dit is Woonservice IJsselland

Woonservice IJsselland (WIJ) is met circa 2.000 woningen veruit de grootste sociale verhuurder in Doesburg.
Met een gevarieerd woningbezit en ontwikkeling van nieuwbouw en herstructurering van woningen profileren wij 
ons als een maatschappelijke onderneming. WIJ staat midden in de Doesburgse samenleving.
Onze missie “het zorgen voor betaalbaar, duurzaam en prettig wonen voor onze huurders in alle 
wijken” houdt een belangrijke toekomstwaarde in.

Vanuit deze missie zorgt WIJ met een compact, laagdrempelig en daadkrachtig team voor beschikbaarheid van 
een woningvoorraad die betaalbaar is voor de doelgroepen. WIJ staat ook voor het duurzaam werken aan de 
lange termijnbelangen van alle belanghouders, daar waar een bijdrage van WIJ nodig en mogelijk is. Er is nu en 
ook in de komende decennia veel vraag naar betaalbare huisvesting voor mensen met een lager inkomen, in een 
prettig woonmilieu. Deze missie vullen we aan met een vernieuwde visie op de veranderende omgeving. De kern 
van deze visie is dat WIJ met een aantal grote opgaven wordt geconfronteerd die niet alleen van de organisatie 
een forse inzet vergen, maar ook een beroep doen op een nauwere samenwerking met de gemeente, zorg- en 
welzijnsorganisaties en (energie)bedrijven. In deze visie is het zwaarder inzetten op (keten)samenwerking dan 
ook een kernelement. Daarbij neemt WIJ geen taken over van deze partijen.
Meer informatie over WIJ vind je op www.stwij.nl

Dit ga je doen

De afdeling Woondiensten bestaat uit 11 enthousiaste medewerkers verdeeld over de vakgebieden klantcontact, 
verhuur, leefbaarheid en dagelijks woningonderhoud. De kleine eigen onderhoudsdienst wordt aangestuurd door 
een coördinator. De manager Woondiensten geeft leiding aan de afdeling Woondiensten en is als MT-lid 
medeverantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van het organisatiebeleid. Jij brengt vooral het 
huurderbelang in. Integrale samenwerking met de andere MT leden is een must. Het MT bestaat verder uit de 
manager Vastgoed, de manager Financiën en de directeur-bestuurder. Je draagt bij aan kwalitatief goede, 
integrale besluitvorming.
Jij gaat verder bouwen aan de afdeling Woondiensten. Er staat een gedegen en enthousiast team waarbij alle 
basisprocessen op orde zijn. We hebben een forse ambitie neergelegd in het ondernemingsplan 2019-2023
“Samen werken aan”, aan de nieuwe manager Woondiensten de opgave om aan deze ambities beleidsmatig en 
samen met het team verder invulling te geven. Daarbij mag de klantgerichtheid nog verder geoptimaliseerd 
worden. We willen meer in contact zijn met onze huurders; weten wat ze beweegt en bezighoudt. Daarin vervult 
de manager een stimulerende en actieve rol. 
Als manager ben je een klankbord voor de medewerkers, je geeft ruimte en verantwoordelijkheid en weet 
wanneer je los moet laten en meer moet bijsturen. Jij helpt medewerkers verder door jouw motiverende en 
coachende leiderschapsstijl en biedt heldere kaders. Je biedt medewerkers de ruimte en stuurt door ze 
vertrouwen te geven om organisch naar de doelstellingen te groeien. Ondervinden wat je in de praktijk 
tegenkomt en op basis daarvan bijsturen is belangrijker dan vooraf tot in detail blijven praten en plannen uit te 
werken. Fouten maken mag dus, daarmee worden onze producten en dienstverlening alleen maar beter. Je hebt 
verder de capaciteit om met nieuwe ideeën en inbreng collega’s te inspireren. Je begrijpt de leefwereld van onze 
huurder. Deze behoefte kun je vertalen naar beleid, strategie en plannen voor de organisatie om beter in te 
kunnen spelen op die behoeften. Tenslotte ben je een kei in het stimuleren van optimale onderlinge 
samenwerking tussen de medewerkers.
 
Jouw speelveld is groter dan onze organisatie alleen. Als manager Woondiensten heb jij onder andere te maken 
met de gemeente en de Bewonersraad WIJ als externe belanghouders. Maar zeker ook met de zorg- en 
welzijnsinstellingen en in de regionale samenwerking met collega-woningcorporaties. De grote maatschappelijke 
opgaven kunnen alleen gezamenlijk met het netwerk worden opgepakt, ieder vanuit zijn of haar eigen rol. 
Vanuit het ondernemingsplan 2019-2023 “Samen werken aan” hebben we forse ambities neergelegd en die willen 
we ook waarmaken. Als manager Woondiensten omarm je dit plan en ben je aan de slag met het invullen van de 
ambities die de organisatie zich heeft gesteld.
De specifieke thema’s die op dit moment aandacht vragen zijn de volgende:

 • Het versterken van de betrokkenheid van huurders. We willen samen optrekken met onze (toekomstige) 
  huurders; dat maakt dat we altijd in gesprek zijn en blijven met onze huurders en ze actief betrekken bij 
  plannen en ambities.
 • Betaalbaarheid, dat wil zeggen de totale woonlasten (energie plus huurprijs), staat onder druk. Hoe 
  blijven we de komende jaren zorgen voor betaalbare lasten?
 • Vanuit de portefeuillestrategie speelt er een grote herstructurering. 59 Woningen worden gesloopt en 
  daarvoor komen er 85 terug. Dit is een redelijk uniek, maar ook complex proces dat impact heeft op de 
  huurders en de hele organisatie. 
 • Organisatie ontwikkeling en dan meer specifiek in het digitaliseren van een aantal processen. WIJ heeft 
  een heldere klantvisie. Wat zijn wederzijdse verwachtingen en hoe geven we hier invulling aan in onze 
  dienstverlening? Daarmee zijn we als organisatie aan de slag, de aanjagende en faciliterende rol van de 
  nieuwe manager Woondiensten is daarbij essentieel. 
 • Belanghoudermanagement; als manager Woondiensten heb je een actieve rol in het netwerk bij 
  belanghouders als de Bewonersraad WIJ, de gemeente maar ook zorg- en welzijnspartijen. De grote 
  maatschappelijke opgaven kunnen we alleen samen invullen. WIJ wil daarin een actieve houding ten 
  opzichte van haar belanghouders. 

Dit ben jij

➢ Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding
➢ Je hebt ervaring als leidinggevende
➢ Je hebt affiniteit met onze doelgroep en hun leefwereld
➢ Je hebt een visie op dienstverlening 
➢ Je hebt affiniteit met digitalisering

Verder vinden we het belangrijk dat je;

➢ Toegankelijk, open en aanspreekbaar bent
➢ Een verbinder bent, een netwerker en gericht op samenwerken
➢ Een coachende leider bent
➢ Uitstekende communicatieve vaardigheden hebt, zowel mondeling als schriftelijk
➢ Oplossingsgericht denkt en handelt
➢ Creatieve ideeën hebt
➢ Energiek bent, een aanpakker en dat je beschikt over een gezonde dosis humor.

Dit is het aanbod

Woonservice IJsselland biedt een dienstverband aan voor 36 uur per week binnen een betekenisvolle, 
dynamische en informele organisatie. Daarnaast krijg je veel ruimte en ondersteuning om te blijven leren en je 
verder te ontwikkelen. We bieden een goed salaris, vallend in salarisschaal M (max. € 6.964) van de CAO Woondiensten. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Hybride werken is bij Woonservice IJsselland de nieuwe norm. Je werkt met een smartphone en mobile device van onze organisatie. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van ons fietsplan.
 
Ben jij dit? 

AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt WIJ hierin. Een referentiecheck en een 
assessment kunnen onderdeel zijn van deze procedure. Heb je vragen, neem dan contact op met Patrick 
Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of patrick.beterams@avw2.nl. 
Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief, CV en referentienummer, zien wij graag op korte termijn tegemoet, 
maar uiterlijk zondag 15 mei 2022, via sollicitatie@avw2.nl

De planning van de procedure is als volgt:
op deze vacature kun je reageren tot en met zondag 15 mei 2022. In week 20 en 21 zullen de voorselectie gesprekken plaatsvinden door AVW2. De eerste selectieronde staat gepland op woensdag 15 juni 2022, de tweede selectieronde is op maandag 20 of dinsdag 21 juni 2022.  Optioneel Assessment en arbeidsvoorwaardengesprek zullen in week 25 en 26 plaatsvinden. Streefdatum benoeming 1 juli 2022.

open hier het functieprofiel

Terug naar overzicht
© 2022
Created by LR Internet