Vacature manager Vastgoed en Regie Oosterpoort

Dit is Oosterpoort

Oosterpoort is actief in de gemeenten Berg en Dal en Heumen. Een prachtig landelijk gebied dat zich uitstrekt van de uitwaarden van de Waal via de stuwwallen naar de splitsing van de Maas en het Maas-Waal kanaal. En tegelijkertijd aan de rand van een stedelijke omgeving met een grote cultuur-historische achtergrond en economische motor van de regio. In dat gebied is Oosterpoort met ongeveer 5.000 huurwoningen een belangrijke maatschappelijke speler. Zij zorgt voor prettig en betaalbaar wonen voor mensen die hier niet zelf voor kunnen zorgen. Een fijn huis en een prettige woonomgeving, zijn wat Oosterpoort betreft de basisvoorwaarden om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving. Leidend daarin is de strategische koers die in het najaar van 2022 wordt vastgesteld met als ambitie: “Een Fijn Thuis voor ons allemaal”. Dit doet zij door meer inzichten op te halen vanuit de huurder, door te zorgen voor een duurzaam huis, door slim samen te werken met regionale partners en door het inrichten van een wendbare organisatie.

Context

Oosterpoort is een ambitieuze corporatie met vergaande ketensamenwerking en een forse ontwikkelopgave. De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe ondernemingsplan waarbij een aanzienlijke groei van het bezit prioriteit heeft. Een passende woning in een passende omgeving met betaalbare woonlasten in een groene woonomgeving. Dat is waar Oosterpoort voor gaat. Dat kan niet zonder een actieve, betrokken en wendbare organisatie die deze ambities mogelijk kunnen maken. Daarom kiest de organisatie ervoor om het tactische en strategische kader te verzwaren en de functie van manager Vastgoed en Regie te creëren. Een nieuwe functie met een mooie opgave in een actuele setting. Dat betekent bouwen met een team aan de organisatie om de gestelde doelen te realiseren. Om de maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren die ook verwacht mag worden van deze woningcorporatie.

Een fijn thuis is niet alleen belangrijk voor onze huurders. Wij bieden ook een fijn thuis aan de medewerkers van Oosterpoort. Een plek waar we fijn samenwerken, ons veilig en verbonden voelen. Waar we onszelf kunnen ontplooien en ontwikkelen. En waar anderen zich welkom voelen. Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden mensen.

Voor meer informatie over de organisatie lees je verder op www.oosterpoortwoon.nl

Dit ga je doen

De functie van manager Vastgoed en Regie is nieuw binnen de organisatie. Als manager Vastgoed en Regie leg je rechtsreeks verantwoording af aan de directeur -bestuurder en maak je deel uit van het Managementteam. Je werkt intensief samen met andere afdelingen en teams. Dat is hieronder weergegeven in een organogram.


De functie van manager Vastgoed en Regie richt zich op bijdragen aan missie, visie en strategie en het verbinden van de organisatiekoers naar (het aansturen van) de vastgoedopgave. Je brengt strategische marktkennis in en onderhoudt en positioneert de organisatie in de markt. Als manager ben je verantwoordelijk voor een groep professionals die ieder actief zijn op hun eigen expertiseveld. De nieuwe manager Vastgoed en Regie zal aan de slag gaan om intern een team te bouwen rondom Vastgoed en Regie. Belangrijk daarbij is dat je als manager onderdeel bent van dit team en er ‘tussenin’ staat. Voor je collega’s ben je als leidinggevende een sparringpartner en stimuleer en inspireer je hen in de beweging naar voren. Je bent helder in jouw visie en neemt mensen mee in processen en stappen. Je weet verschillende gezichtspunten en argumenten tot één verhaal te smeden. Het is de ambitie van de organisatie dat de afdeling gaat werken vanuit een breed kader met een duidelijke vastgoedstrategie.

Naast deze vacature zoekt Oosterpoort ook een manager Klant en Wijken. >zie profiel manager Klant en Wijken

Dat betekent een relatief nieuw MT en dat vraagt aandacht wat betreft de teamontwikkeling.  In dat licht zoeken wij een ‘bouwer’ die als manager integraal en proactief kan denken en handelen en daarmee ook een sparringpartner is voor de directeur-bestuurder en de andere MT-leden. De specifieke inhoudelijke opgave voor de komende jaren kunnen we als volgt toelichten:

 • Opgave om extra sociale woningen te realiseren (800 tot 2030) en onderzoek naar de mogelijkheden om te investeren in huurwoningen in een hogere prijsklasse;
 • De bestaande intensieve ketensamenwerking (RGS) met Klok Groep en De Variabele verder optimaliseren;
 • Samenwerking in het netwerk met stakeholders uitbouwen, zoals bijvoorbeeld de zorgzame buurt in Dekkerswald samen met de gemeente Berg en Dal en Zorggroep ZZG;
 • Versnelling van de duurzaamheidsopgave onder andere door het aanbrengen van extra zonnepanelen en opstellen van een integrale duurzaamheidsvisie;
 • Periodieke herijking van de portefeuillestrategie;
 • Sturing geven aan de kwaliteit en actualiteit van de vastgoeddata.

Dit ben jij

Als manager Vastgoed en Regie geef je leiding aan een afdeling met verschillende expertises. Daarbij draag je als MT lid bij aan de ontwikkeling en de realisatie van missie, visie en strategie van Oosterpoort. Jij bent een gedreven en toegankelijk persoon. Je hebt een brede interesse en vindt het prettig om te schakelen tussen strategie en operatie. Je bent een verbinder en hebt de drive om het iedere dag beter te willen doen.

Daarnaast heb je;

 • een relevante afgeronde HBO/WO-opleiding, bijvoorbeeld richting Vastgoed of Bedrijfskunde;
 • kennis van of ervaring met volkshuisvesting, vastgoedbeheer en/of -ontwikkeling;
 • ervaring als leidinggevende van professionals;
 • kennis van of ervaring met actuele ontwikkelingen van ketensamenwerking/RGS en duurzaamheid.

Verder vinden we het belangrijk dat je;

 • communicatief vaardig bent, draagvlak kunt creëren en flexibel bent in je leiderschapsstijl;
 • een verbinder bent, gericht op de samenwerking en de vertaling van strategie naar processen;
 • een visie hebt en ergens voor staat;
 • een resultaatgerichte houding hebt gericht op het realiseren van doestellingen uit het ondernemingsplan;
 • lef en humor meeneemt.

Dit is het aanbod

Oosterpoort biedt een fulltime (36 uur per week) dienstverband aan binnen een betekenisvolle, dynamische en informele organisatie. Daarnaast krijg je de ruimte en de ondersteuning om jezelf te blijven ontwikkelen.
We bieden een goed salaris, vallend in salarisschaal M van de CAO Woondiensten (max.€ 7.345,- per 1 januari 2023). Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring.

Ben jij dit?

AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt Oosterpoort daarin. Een referentiecheck en een assessment kunnen onderdeel zijn van deze procedure. Heb je vragen, neem dan contact op met Patrick Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of patrick.beterams@avw2.nl.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief, CV en referentienummer, zien wij graag op korte termijn tegemoet, maar uiterlijk 25 september 2022, via sollicitatie@avw2.nl.

De planning van de procedure is als volgt:
je kunt reageren tot en met 25 september 2022. De daaropvolgende weken zullen de voorselectiegesprekken door AVW2 plaatsvinden. Vervolgens zullen alle kandidaten en een shortlist voorgelegd worden aan Oosterpoort in week 41. De 1e selectieronde staat gepland op 17 en 18 oktober, de 2e selectieronde staat gepland op 21 oktober 2022. In week 42-43 kan een (optioneel) assesment plaatsvinden maar ook het arbeidsvoorwaardengesprek. Streefdatum benoeming is 1 december 2022 of 1 januari 2023.
>>functie profiel

 

Terug naar overzicht
© 2022
Created by LR Internet