vacature manager Financiën, Planning & Control 3B Wonen

Dit is 3B Wonen

3B Wonen is een woningcorporatie met 4.500 woningen in de groene gemeente Lansingerland, centraal gelegen in de Randstad. Een aantrekkelijke woonomgeving met een dorps karakter tussen de drie grote steden Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer. Een relatief jonge gemeente waarbij het aandeel sociale huur klein is.

3B Wonen is momenteel bezig met een doorontwikkeling van de organisatie waarbij de verantwoordelijkheden zo veel mogelijk liggen bij de uitvoering. Hierdoor kunnen ze flexibel inspringen op snelle ontwikkelingen. De kerncompetenties binnen 3B Wonen zijn; communicatie, samenwerking, verantwoordelijkheid. Belangrijke waarden die van iedereen wordt gevraagd.

3B Wonen kent een visieteam en geen traditioneel managementteam. Daarmee wordt recht gedaan aan de schaal van de organisatie en de eigen verantwoordelijkheid van collega's om specifieke thema's in te brengen. Vanuit een operationeel tactisch team (OTT) zorgen we voor verbinding tussen de strategie en uitvoering.

Er ligt een stevige volkshuisvestelijke opgave met een nadrukkelijke focus op nieuwbouw en zorgen voor beschikbare woningen. Financieel gezond, maar er moet wel scherp aan de wind gevaren worden. Wat betreft de verduurzamingsopgave staan we er goed voor. 3B Wonen vindt het belangrijk dat bewoners fijn en ongestoord kunnen wonen en kunnen genieten van de directe leefomgeving. Dat vraagt om aandacht, verbindingen leggen en rekening houden met individuele situaties. Eigenaarschap en initiatief worden sterk aangemoedigd om samen met betrokken collega’s en partners de gestelde doelen te behalen. Daarbij denken we graag out-of-the-box in mogelijkheden. 

Meer informatie is te vinden op www.3bwonen.nl

Dit ga je doen

Jij bewaakt de strategische koers en adviseert het bestuur en de RvC. Jij bent de hoeder van de portemonnee, de countervailing partner van het bestuur en actief lid van het visieteam. Jij zorgt ervoor dat de organisatie in control is en vervult een waardevolle rol op het gebied van risicomanagement. Je bent op de hoogte van de kansen en ontwikkelingen in de omgeving voor de toekomst en vertaalt deze op relevantie en impact. Dit alles doe je om te zorgen dat je in het visieteam gezamenlijk de gefundeerde besluiten kunt nemen. In een omgeving die zich laat omschrijven als nuchter en praktisch: laten we het gewoon doen en proberen zonder papieren tijgers.

Je acteert dus in een strategische 'management'-positie, daarbij heb je echter beperkte leidinggevende taken. En daarmee een atypische functie als manager. Jij bent functioneel en inhoudelijk verantwoordelijk voor de afdeling die bestaat uit 10 personen. Dat zijn de financiële administratie, planning & control, ICT en het bedrijfsbureau.

Zoals gezegd, een ander lid uit het team vervult de coachende rol naar collega's en voert het 'goede’ gesprek. Deze persoon is lid van het eerder genoemde OTT. Dat betekent dat je naast de strategische rol ook op inhoud verantwoordelijk bent. En daarmee de vertaalslag weet te maken naar het opleveren van de verschillende producten (begroting, jaarrekening, rapportages). Een combinatie van strategie, tactiek en inhoud met een jong en dynamisch team. Je zorgt voor afstemming en samenwerking met andere teams, afdelingen en externen en draagt hierbij de missie en visie van 3B Wonen uit.

De uitdagingen voor de toekomst hebben enerzijds te maken met de Nationale Prestatieafspraken en het afschaffen van de verhuurdersheffing. Er wordt veel verwacht van woningcorporaties in het bouwen van nieuwe woningen en het verduurzamen van het huidige bezit. 3B Wonen heeft samen met de gemeente kunnen organiseren dat er op korte termijn ruim 130 flexwoningen worden aangekocht en geplaatst. Anderzijds ligt intern de uitdaging om processen verder te optimaliseren om de kwaliteit van de dienstverlening op een goed niveau te houden. Daarvoor is in 2022 een nieuw ERP systeem geïmplementeerd. Die interne uitdaging heeft ook te maken de juiste mensen aan boord te halen in een krappe arbeidsmarkt. 

Dit ben jij

Je bent als persoon mens- en resultaatgericht. Je hebt een open houding en breed perspectief, wat maakt dat je binnen het visieteam integrale discussies kunt voeren over uitdagingen en dilemma’s. Je bent maatschappelijk betrokken en zoekt zowel binnen als buiten je team verbinding. Je geeft vertrouwen en verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat plannen en ambities ook gerealiseerd kunnen worden. Dat doe je door te sturen op resultaat en verantwoordelijkheid. Jij bent de strateeg die de verbinding houdt met de inhoud. De manager die niet persé als manager wil worden aangesproken.

 • je hebt een WO werk- en denkniveau met een relevante opleiding;
 • 3-5 jaar werkervaring in soortgelijke functie;
 • je hebt kennis van de corporatiesector en de financiële aspecten van corporaties in het bijzonder;
 • affiniteit met de thema's risicomanagement, bedrijfsvoering en ICT.

Verder vinden we het belangrijk dat je: 

 • sociale intelligentie meeneemt;
 • werkt op basis van vertrouwen;
 • van nature een verbinder bent, gericht op samenwerking;
 • een breed perspectief meeneemt;
 • resultaatgericht bent;
 • een goede discussie aangaat;
 • durft te prioriteren;
 • bovenal ook een leuke collega bent.

Dit is het aanbod

3B Wonen biedt een fulltime (36 uur per week) dienstverband aan binnen een betekenisvolle, dynamische en informele organisatie. Binnen 3B Wonen krijg je de ruimte en de ondersteuning om te blijven leren en je verder te ontwikkelen. We bieden een prima salaris in salarisschaal M (maximaal € 7.345,- bruto per maand) van de CAO Woondiensten. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Hybride werken is de nieuwe norm, daarin word je optimaal gefaciliteerd met alle moderne communicatiemiddelen.

Ben jij dit?

AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt 3B Wonen hierin. Een referentiecheck en een assessment kunnen onderdeel zijn van deze procedure. Heb je vragen, neem dan contact op met Patrick Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of patrick.beterams@avw2.nl
Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief, CV en referentienummer, zien wij graag op korte termijn tegemoet, maar uiterlijk zondag 22 januari 2023, via sollicitatie@avw2.nl

De planning van de procedure is als volgt:
je kunt reageren tot en met 22 januari 2023. In week 4-5 zullen de voorselectiegesprekken plaatsvinden door AVW2. De presentatie van de shortlist is gepland in week 5. De 1e en 2e selectieronde staan gepland in week 6-7.  Arbeidsvoorwaardengesprek in week 8 met benoeming (streefdatum) 1 april 2023.

>>volledig profiel

Terug naar overzicht
© 2023
Created by LR Internet