Vacature manager Financiën en ICT WoonInvest

Dit is WoonInvest

WoonInvest is een middelgrote woningcorporatie in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Zoetermeer en Lansingerland en verhuurt en beheert bijna 9.000 woningen. WoonInvest zorgt voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die dit het hardst nodig hebben. Een relatief groot deel van het bezit bestaat specifiek uit zorgvastgoed(woningen). 

De uitdagingen op de woningmarkt zijn fors door heel Nederland. Voor de regio Haaglanden, waarin WoonInvest werkzaam is, ligt er een stevige volkshuisvestelijke opgave. Er zijn forse investeringen nodig op het gebied van nieuwbouw, onderhoud, renovatie en verduurzaming. WoonInvest vindt het belangrijk dat haar bewoners fijn en ongestoord kunnen wonen en kunnen genieten van de directe leefomgeving. Dat vraagt om aandacht, verbindingen leggen en rekening houden met individuele situaties. Hier ligt de mooie uitdaging voor WoonInvest. Eigenaarschap en initiatief worden sterk aangemoedigd om samen met betrokken collega’s en partners de doelen van WoonInvest te behalen. Ieder vanuit de eigen discipline. De ambitie van WoonInvest? Door intensiever samenwerken en beter luisteren elkaar versterken en verder komen, kortom Samen Wonen

WoonInvest staat op een interessant kantelpunt in de fase van haar ontwikkeling. De afgelopen jaren is er een nieuwe generatie managers aangetreden en vrij recent is de nieuwe directeur-bestuurder benoemd. Er is enorm veel positieve energie in de organisatie om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en de regio. Binnenkort wordt gestart met het proces om te komen tot een nieuw koersplan. Dit alles vraagt om bevlogen mensen die verantwoordelijkheid durven nemen en met ideeën komen. De kernwaarden zijn niet voor niets: Respect – Verantwoordelijkheid – Samenwerken – Flexibel.

Meer informatie is te vinden op www.wooninvest.nl.

Dit ga je doen

Als manager Financiën en ICT maak je deel uit van het Managementteam van WoonInvest dat verder bestaat uit de manager Vastgoed, de manager Wonen en de directeur-bestuurder waaraan je uiteindelijk verantwoording aflegt. Je geeft leiding aan een betrokken en gemotiveerd team bestaande uit 14 personen. Deze zijn werkzaam binnen de teams Financiële administratie, Planning & Control en ICT. Ieder team heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en werkzaamheden, waarbij de Financiële administratie wordt aangestuurd door een teamleider.

Als manager heb je een dynamische en brede functie binnen een relatief nieuw MT en een recent aangetreden directeur-bestuurder. Het uiteindelijke doel van jouw functie is een integrale verantwoordelijkheid voor de verbinding tussen de koers van de organisatie met processen op het gebied van financiën, vastgoed en wonen met als doel een optimaal volkshuisvestelijk én financieel rendement.

Dat betekent heel concreet dat je met jouw mensen uit de verschillende teams aan de slag bent om de ingezette koers voort te zetten en de gedefinieerde verbeterstappen ook succesvol verder te brengen. Op het gebied van Financiën betekent dit bijvoorbeeld een efficiënt financieel administratief proces waarbij alle data op orde zijn. Daarmee kan er op een slimme manier financiële sturing plaatsvinden, kunnen we relatief eenvoudig rapporteren, begroten en het traject van de jaarrekening soepel doorlopen. Voor de extern accountant ben jij het aanspreekpunt. Je bewaakt dat de adviezen van de accountant  in de managementletter tijdig worden gerealiseerd. Verder ben je verantwoordelijk voor het risicomanagement en de interne controle binnen jouw afdeling.

Op het gebied van ICT ligt er een stevige uitdaging met een update van het primaire systeem. Dat moet resulteren in een verder optimalisatieslag, waarbij tevens een nieuw DMS systeem wordt geïmplementeerd. De digitale mindset, waaronder het beter gebruik maken van functionaliteiten, kan de organisatie een stap verder brengen. Het is goed om daar affiniteit mee te hebben.

WoonInvest is aan de slag met een breed cultuurtraject waarbij het management ook met haar eigen leiderschapsstijl aan de slag is. Het type manager dat bij WoonInvest past is een coachend leider. Naast cijfers, financiële sturing en digitalisering ben je ook geïnteresseerd in het verhaal achter de cijfers en de collega’s die deze cijfers produceren.

Je bent net als de andere MT leden trekker van verbetertrajecten in de organisatie. Je neemt deel aan overleggen zoals het vastgoedoverleg. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het bepalen van de agenda van de vergaderingen van de auditcommissie waarbij projecten, investeringen en toekomstscenario’s worden besproken. Daarnaast neem je waar nodig deel aan de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.

Als aanspreekpunt ben jij verantwoordelijk voor het realiseren en optimaliseren van aan jou toegewezen processen en het ontwikkelen en realiseren van de missie. Dit doe je o.a. door de vertaling van externe ontwikkelingen in de aanpassing van het beleid en/of producten of diensten. Je draagt zorg voor tijdige en actuele managementrapportages.

Dit ben jij

Je bent als manager mens- en resultaatgericht. Je hebt een open houding en breed perspectief, wat maakt dat je als manager binnen het MT integrale discussies kunt voeren over uitdagingen en dilemma’s. Je bent maatschappelijk betrokken en zoekt zowel binnen als buiten je team verbinding. Je geeft vertrouwen en verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat plannen en ambities ook gerealiseerd kunnen worden. Dat doe je door te sturen op resultaat en verantwoordelijkheid. 

Daarnaast heb je

 • een relevante afgeronde HBO/WO-opleiding;
 • kennis van of ervaring met financiële sturingsvraagstukken;
 • kennis van of ervaring met ICT en informatisering;
 • ervaring als leidinggevende;
 • een gevoel bij vastgoed.

Verder vinden we het belangrijk dat je

 • sociale intelligentie meeneemt;
 • een gevoel hebt bij informatisering;
 • werkt op basis van vertrouwen;
 • van nature een verbinder bent, gericht op samenwerking;
 • een breed perspectief meeneemt;
 • resultaatgericht bent;
 • bovenal ook een leuke collega bent.

Dit is het aanbod

WoonInvest biedt een dienstverband van 36 uur per week aan binnen een betekenisvolle, dynamische en informele organisatie. Je krijgt alle ruimte en ondersteuning om te blijven leren en je verder te ontwikkelen.

We bieden een goed salaris, passend in salarisschaal M van de CAO Woondiensten (max. 6.964,- obv 36-urige werkweek) en hebben prima secundaire voorwaarden. Hybride werken is voor ons de nieuwe norm.

Ben jij dit?

AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt WoonInvest daarin. Een referentiecheck en een assessment kunnen onderdeel zijn van deze procedure. Heb je vragen, neem dan contact op met Patrick Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of patrick.beterams@avw2.nl.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief, CV en referentienummer, zien wij graag op korte termijn tegemoet, maar uiterlijk 29 mei 2022, via sollicitatie@avw2.nl.

De planning van de procedure is als volgt; je kunt reageren tot met 29 mei 2022.
De voorselectiegesprekken door AVW2 vinden plaats in week 22 en 23. Op 10 juni en 16 juni zijn respectievelijke de 1e en 2e selectieronde gesprekken gepland bij WoonInvest. Aansluitend zullen er gesprekken plaatsvinden met de auditcommissie (klikgesprek) en arbeidsvoorwaardengesprek (20 juni). Streefdatum benoeming is 1 augustus 2022.

open hier functieprofiel

Terug naar overzicht
© 2022
Created by LR Internet