Vacature Lid Dagelijks Bestuur (financieel profiel)

Dit is Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer

Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer is lokaal geworteld in de wijk Slikkerveer in de gemeente Ridderkerk. Hier ligt haar historie, dicht bij haar huurders en met goede relaties met lokale partners. Een wijk die z’n dorps karakter heeft weten te bewaren.

Alles wat WBV Samenwerking Slikkerveer doet, dient ten goede te komen aan haar huurders en de lokale gemeenschap. In de eerste plaats binnen de eigen wijk Slikkerveer, maar natuurlijk ook in samenwerking met de omliggende wijken en partners.

WBV Samenwerking Slikkerveer heeft nu 169 verhuureenheden in haar bezit (of 137 eengezinswoningen en 32 tweekamerappartementen in hun bezit.) De woningen zijn gelegen aan de Beiersestraat, Amaliastraat, Juliana van Stolbergstraat en de Willemstraat.

Dagelijks bestuur

De vereniging heeft 2 medewerkers in dienst die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken, het contact met huurders. De vereniging bestaat verder uit een dagelijks bestuur én een Raad van Commissarissen.  Alle huurders zijn lid van de vereniging en zij worden vertegenwoordigd door de bewonerscommissie.

Het dagelijks bestuur bestaat uit drie personen met ieder een eigen aandachtsgebied (volkshuisvesting, vastgoed en financiën). Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor:

 • De realisatie van de doelstellingen van woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer.
 • Het opstellen en uitvoeren van het beleid.
 • Het bewaken van de financiën van de vereniging.
 • Het uitvoeren, aansturen en controleren van alle werkzaamheden voor de instandhouding van het woningbezit.

Binnen het bestuur van Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer ontstaat er per 31 december 2023 een vacature voor een nieuw lid met een financieel profiel.


Dit ga je doen

Het aandachtsgebied van het bestuurslid met de portefeuille Financiën richt zich vooral op financiële vraagstukken, maar als lid van het dagelijks bestuur draag je tevens een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De organisatie is aan de slag met een professionaliseringsslag. Denk daarbij onder andere aan het actualiseren van de portefeuillestrategie. Waar willen we naartoe en wat is daarvoor nodig. De duurzaamheidsopgave is fors, juist vanwege de karakteristieke uitstraling van het bezit. Beleidsdocumenten worden en zijn geactualiseerd, de bedrijfsvoering processen worden verder geoptimaliseerd.

 • Je controleert de financiële administratie;
 • Je bent verantwoordelijk voor een correcte financiële bedrijfsvoering;
 • Je bewaakt de meerjarenbegroting en deelbegrotingen;
 • Je verzorgt tijdig de door de AW verlangde financiële verantwoording;
 • Je verzorgt de financiële jaarstukken in concept, zoals jaarrekening, meer-jaren investeringsplannen e.d.;
 • Je signaleert mogelijke knelpunten t.a.v. de totale financiële voortgang;
 • Je draagt zorg voor een accountantsverklaring m.b.t. jaarstukken, dit in overleg met de Raad Van Commissarissen;
 • Je informeert de RVC over belangrijke financiële ontwikkelingen, in overleg met het Dagelijks Bestuur;
 • Je toetst regelmatig de geldende administratieve protocollen.

  Dit ben jij

  Als lid van het dagelijks bestuur mag een sterke maatschappelijke drive verwacht worden om een toegevoegde waarde te leveren aan de volkshuisvestelijke opgave en ambitie van WBV Samenwerking Slikkerveer.
  Verder vinden we het belangrijk dat je:

  • een bedrijfseconomische / financiële achtergrond hebt;
  • zicht hebt op en kennis van governance vraagstukken;
  • kritisch en onafhankelijk bent;
  • een stevige gesprekspartner bent met een open en transparante houding;
  • een no-nonsense type bent.

  Dit is het aanbod

  Bestuursleden ontvangen een vergoeding die in overleg met de RVC wordt vastgesteld. Deze vergoeding bedraagt voor 2023 (maximaal) € 7.500,- op jaarbasis. Een benoeming is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De gevraagde inzet is flexibel en zal deels overdag en deels in de avonduren plaatsvinden.

  AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer hierin. Voor vragen (inhoudelijk of over de procedure) kunt u contact opnemen met Patrick Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of patrick.beterams@avw2.nl. U kunt solliciteren via sollicitatie@avw2.nl onder vermelding van referentie 23015.

  Reageren

  U wordt verzocht te reageren tot uiterlijk 15 oktober a.s.

  U kunt solliciteren via sollicitatie@avw2.nl onder vermelding van referentie 23015. Na ontvangst van uw sollicitatie krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen automatische ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
  De planning van de procedure is als volgt:
  reageren kan tot en met 15 oktober 2023. Gesprekken staan gepland in week 42, 43 en 44. Benoeming : 1 januari 2024.

  >>lees het volledige profiel, de planning en informatie zienswijze

   

   

  Terug naar overzicht
  © 2023
  Created by LR Internet