vacature Controller / Strategisch adviseur Financiën WoonInvest / 3B Wonen

Twee corporaties, twee rollen in één persoon

Dit zijn WoonInvest en 3B Wonen

WoonInvest is een middelgrote woningcorporatie in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Zoetermeer en Lansingerland en verhuurt en beheert bijna 9.000 woningen. WoonInvest zorgt voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die dit het hardst nodig hebben. Een relatief groot deel van het bezit bestaat specifiek uit zorgvastgoed(woningen). 

WoonInvest staat op een interessant kantelpunt in de fase van haar ontwikkeling. De afgelopen periode is er een nieuwe generatie managers aangetreden en vorig jaar is de nieuwe directeur-bestuurder benoemd. Er is enorm veel positieve energie in de organisatie om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en de regio. WoonInvest is gestart met het proces naar een nieuw koersplan. Dit alles vraagt om bevlogen mensen die verantwoordelijkheid durven nemen en met ideeën komen. De kernwaarden zijn niet voor niets: Respect – Verantwoordelijkheid – Samenwerken – Flexibel. 

3B Wonen is een woningcorporatie met 4.500 woningen in de groene gemeente Lansingerland, centraal gelegen in de Randstad. Een aantrekkelijke woonomgeving met een dorps karakter tussen de drie grote steden Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer. Een relatief jonge gemeente waarbij het aandeel sociale huur klein is. 

3B Wonen is momenteel bezig met een doorontwikkeling van de organisatie waarbij de verantwoordelijkheden zo veel mogelijk liggen bij de uitvoering. Hierdoor kunnen ze flexibel inspringen op snelle ontwikkelingen. De kerncompetenties binnen 3B Wonen zijn; communicatie, samenwerking, verantwoordelijkheid. Belangrijke waarden die van iedereen wordt gevraagd. De kanteling die bij WoonInvest wordt genoemd heeft 3B Wonen al een aantal  jaren geleden gemaakt. 3B Wonen kent een visieteam en geen traditioneel managementteam. Daarmee wordt recht gedaan aan de schaal van de organisatie en de eigen verantwoordelijkheid van collega's om specifieke thema's in te brengen. Met als doel dat we strategie en uitvoering dichterbij elkaar brengen.

Beide corporaties hebben een stevige volkshuisvestelijke opgave. Financieel gezond, maar er moet wel scherp aan de wind gevaren worden. Er zijn forse investeringen nodig op het gebied van nieuwbouw, onderhoud, renovatie en verduurzaming. WoonInvest en 3B Wonen vinden het belangrijk dat hun bewoners fijn en ongestoord kunnen wonen en kunnen genieten van de directe leefomgeving. Dat vraagt om aandacht, verbindingen leggen en rekening houden met individuele situaties. Eigenaarschap en initiatief worden sterk aangemoedigd om samen met betrokken collega’s en partners de gestelde doelen te behalen.

Meer informatie is te vinden op www.wooninvest.nl en www.3bwonen.nl

Dit ga je doen

WoonInvest en 3B Wonen zoeken samen een 3e lijns controller, tevens strategisch adviseur. Het accent voor beide organisaties ligt net iets anders. Daar waar je bij WoonInvest meer de onafhankelijke controller bent en ervoor zorgt dat de organisatie in control is en blijft, is de kern bij 3B Wonen meer het bewaken van de strategische koers, het adviseren van bestuur en RvC en de hoeder van de portemonnee binnen het visieteam. In de verhoudingen ben je net iets meer actief voor WoonInvest dan voor 3B Wonen. 

Vanuit de gedachte van de three lines of defence is het lijnmanagement verantwoordelijk voor haar eigen processen, de 1e lijn. Daarnaast moet er een functie zijn die de 1e lijn ondersteunt, adviseert, coördineert en bewaakt of het management zijn verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk neemt. Dit is de controllerfunctie in de 2e lijn. Ook bepaalde beleidsvoorbereidende taken zijn taken van de 2e lijn. De 3e lijn is de rol als onafhankelijke controller.

Voor 3B Wonen is het geen verplichting om een onafhankelijke control positie te hebben, maar hebben daar wel voor gekozen middels een extern ingehuurde controller. Daarom kiest 3B Wonen ervoor om deze rol juist meer als de strategisch adviseur in te vullen. Deze functies hebben veel raakvlakken, maar soms ook net wat andere accenten. Dat maakt deze vacature voor twee corporaties een hele interessante en diverse rol. De kern is dat je acteert als de countervailing partner en hoeder van de portemonnee.

Jouw belangrijkste opgave is dat de twee organisaties waarvoor je gaat werken in control zijn. Daarbij let je erop, of de ze opereren binnen de vastgestelde kaders (strategie, begroting, statuten e.d) en de wettelijke regels. Ook speel je een belangrijke rol in het risicomanagement. Daarnaast ben je de gesprekspartner voor de externe accountant. Je bent op de hoogte van de kansen en ontwikkelingen in de omgeving voor de toekomst en vertaalt deze op relevantie en impact. Verder toets, controleer en adviseer je bij de uitvoering van beleid, processen en procedures, treasury, business cases en/of investeringstrajecten met hoge financiële risico’s voor de bestuurbaarheid van de organisatie en integriteitsrisico’s. Dit alles doe je om te zorgen dat de bestuurder gefundeerde besluiten kan nemen. Je neemt als onafhankelijke lid deel aan het MT overleg, de auditcommissie en (gedeeltelijk) aan de RvC-vergaderingen. Je gaat voor twee verschillende organisaties werken, ieder met een eigen dynamiek en fase van ontwikkeling. Dat vraagt aandacht voor een flexibele houding en aanpassingsvermogen.

Dit ben jij 

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau met een relevante opleiding en minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie in de corporatiesector;
 • Je hebt een kritische blik;
 • Je kijkt naar een probleem vanuit verschillende gezichtsvelden zoals het organisatiebelang en het maatschappelijk belang:
 • Je bent een stevige gesprekspartner voor het MT, de directie en de RvC en geeft gevraagd en ongevraagd advies;
 • Je bent analytisch sterk, cijfers hebben voor jou geen geheimen en je kunt de risico’s uit contracten halen;
 • Je bouwt graag aan je netwerk en onderhoudt relaties waarbij je communicatievaardigheden goed ontwikkeld zijn;
 • Je bewaakt efficiency en effectiviteit;
 • Je vindt snel je weg in geautomatiseerde systemen.

Verder vinden we het belangrijk dat je;

 • Over meer dan goede adviesvaardigheden beschikt;
 • Een goed zelfinzicht hebt en een realistische kijk op de impact van je eigen handelen;
 • Durft te zorgen voor een goede tegenkracht;
 • Bekend bent met relevante wet- en regelgeving.

 Dit is het aanbod

WoonInvest en 3B Wonen bieden een fulltime (36 uur per week) dienstverband aan binnen twee betekenisvolle, dynamische en informele organisaties. De tijdsbesteding zal gemiddeld genomen 2/3 – 1/3 zijn.  Daarnaast krijg je de ruimte en de ondersteuning om te blijven leren en je verder te ontwikkelen.

We bieden een prima salaris, vallend in salarisschaal M (maximaal € 7.345,- bruto per maand) van de CAO Woondiensten.   Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Hybride werken is de nieuwe norm, daarin word je optimaal gefaciliteerd met alle moderne communicatiemiddelen.

Ben jij dit?

AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt WoonInvest en 3B Wonen daarin. Een referentiecheck en een assessment kunnen onderdeel zijn van deze procedure. Heb je vragen, neem dan contact op met Patrick Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of patrick.beterams@avw2.nl Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief, CV en referentienummer, zien wij graag op korte termijn tegemoet, maar uiterlijk zondag 6 november 2022, via sollicitatie@avw2.nl

De planning van de procedure is als volgt:

 • Reactietermijn : t/m 6 november 2022
 • Voorselectiegesprekken AVW2 : week 45
 • Presentatie shortlist : week 46
 • 1e Selectieronde : week 46
 • 2e Selectieronde : week 47
 • Arbeidsvoorwaardengesprek : week 48                                                                                           
 • Benoeming : streefdatum 1 januari 2023

  >>functieprofiel
Terug naar overzicht
© 2022
Created by LR Internet