Vacature Bestuurssecretaris WoonInvest

Dit is WoonInvest

WoonInvest is een middelgrote woningcorporatie in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Zoetermeer en Lansingerland en verhuurt en beheert bijna 9.000 woningen. WoonInvest zorgt voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die dit het hardst nodig hebben. Een relatief groot deel van het bezit bestaat specifiek uit zorgvastgoed(woningen).

De uitdagingen op de woningmarkt zijn fors door heel Nederland. Voor de regio Haaglanden, waarin WoonInvest werkzaam is, ligt er een stevige volkshuisvestelijke opgave. Er zijn forse investeringen nodig op het gebied van nieuwbouw, onderhoud, renovatie en verduurzaming. WoonInvest vindt het belangrijk dat haar bewoners fijn en ongestoord kunnen wonen en kunnen genieten van de directe leefomgeving. Dat vraagt om aandacht, verbindingen leggen en rekening houden met individuele situaties. Hier ligt de mooie uitdaging voor WoonInvest. Eigenaarschap en initiatief worden sterk aangemoedigd om samen met betrokken collega’s en partners de doelen van WoonInvest te behalen. Ieder vanuit de eigen discipline. De ambitie van WoonInvest? Door intensiever samenwerken en beter luisteren elkaar versterken en verder komen, kortom Samen Wonen!  

WoonInvest staat op een interessant kantelpunt in de fase van haar ontwikkeling. De afgelopen jaren is er een nieuwe generatie managers aangetreden en vrij recent is de nieuwe directeur-bestuurder benoemd. Er is enorm veel positieve energie in de organisatie om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en de regio. Binnenkort wordt gestart met het proces om te komen tot een nieuw koersplan. Dit alles vraagt om bevlogen mensen die verantwoordelijkheid durven nemen en met ideeën komen. De kernwaarden zijn niet voor niets: Respect – Verantwoordelijkheid – Samenwerken – Flexibel.

Meer informatie is te vinden op www.wooninvest.nl.

Dit ga je doen

Als bestuurssecretaris heb je een interessante en belangrijke sleutelpositie in de organisatie met een diversiteit aan activiteiten. Die zijn enerzijds gericht op de governance structuur en anderzijds op coördinerende werkzaamheden binnen de organisatie. Je bent als bestuurssecretaris, samen met de directiesecretaresse, de rechterhand van de directeur-bestuurder en fungeert als sparringpartner, geeft advies en houdt toezicht op gemaakte afspraken.

Je ondersteunt de directeur-bestuurder en het managementteam inhoudelijk met de MT vergaderingen. Je zorgt ervoor dat de juiste stukken op de juiste momenten aan de orde komen. Verder adviseer je in de vergadering waar nodig. Je toetst en concretiseert beleidsstukken op strategisch en tactisch niveau. Jij hebt een verbindende rol over alle beleidslagen heen, legt de besluiten vast en koppelt deze op een goede manier terug naar de organisatie. Verder toets je of de besluiten passen binnen de kaders van het ondernemingsplan. Je beoordeelt de beleidsstukken op inhoud, vorm en stijl zodat er een herkenbare lijn in alle plannen zit.

Je bereidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen (RvC) en haar commissies voor en zorgt ervoor dat alle stukken op tijd beschikbaar zijn. Ook ben je verantwoordelijk voor de verslaglegging  van deze vergaderingen en het uitzetten en bewaken van de acties. Een laatste taak is op het gebied van governance- en compliance. Jij bewaakt de governance principes. Waar nodig maak je hiervoor verbetervoorstellen en houd je ze actueel.

Je coördineert het opstellen van het jaarplan, de begroting en de bestuurlijke verantwoording. Ook de vergaderingen die de directeur-bestuurder voert met o.a. de Ondernemingsraad en de RvC coördineer je zodat deze op de juiste momenten plaatsvinden. Daarnaast zijn er met regelmaat interne projecten, zoals voor WoonInvest het komende jaar het traject naar een nieuw koersplan. Daarin werk je qua organisatie samen met de beleidsadviseur. Natuurlijk blijf je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvestelijk beleid, afspraken binnen de corporatiesector en wet- en regelgeving zodat je dit ook op het juiste moment kunt agenderen.

Dit ben jij

Naast een collega die kennis en ervaring meeneemt op het gebied van governance en compliance, zoeken we vooral ook een collega die bij ons past. Iemand die een hart heeft voor de maatschappelijke opgave, zelfstandig en initiatiefrijk, maar ook een gezonde dosis aan humor heeft.

Daarnaast heb je:

  • een relevante afgeronde HBO of WO-opleiding;
  • ervaring met governance en bestuur;
  • affiniteit met relevante wet- en regelgeving;
  • integrale visie op de volkshuisvesting en haar opgaven.

Verder vinden we het  belangrijk dat je

  • de grote lijnen in de gaten houdt;
  • proactief handelt;
  • gevoel hebt voor bestuurlijke verhoudingen;
  • schriftelijk en mondeling een topper bent in communicatie;
  • weet wat er speelt en weet hiermee om te gaan;
  • een leuke collega bent.

Dit is het aanbod

WoonInvest biedt een dienstverband van 28-32 uur per week aan binnen een betekenisvolle, dynamische en informele organisatie. Je krijgt alle ruimte en ondersteuning om te blijven leren en je verder te ontwikkelen.

We bieden een goed salaris, passend in salarisschaal L van de CAO Woondiensten (max. 6.205,- obv 36-urige werkweek) en hebben prima secundaire voorwaarden. Hybride werken is voor ons de nieuwe norm.

Ben jij dit?

AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt WoonInvest daarin. Een referentiecheck en een assessment kunnen onderdeel zijn van deze procedure. Heb je vragen, neem dan contact op met Patrick Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of patrick.beterams@avw2.nl.
Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief, CV en referentienummer, zien wij graag op korte termijn tegemoet, maar uiterlijk 29 mei 2022, via sollicitatie@avw2.nl.

De planning van de procedure is als volgt; je kunt reageren tot met 29 mei 2022.
De voorselectiegesprekken door AVW2 vinden plaats in week 22 en 23. Op 8 en 16 juni zullen de gesprekken plaatsvinden bij WoonInvest. Aansluitend zullen er gesprekken plaatsvinden met de voorzitter RvC ( zgn. klikgesprek) en  arbeidsvoorwaardengesprek (20 juni ). Streefdatum benoeming is 1 augustus 2022.

open hier functieprofiel

Terug naar overzicht
© 2022
Created by LR Internet