vacature adviseur Participatie

Dit is Woonservice IJsselland

Woonservice IJsselland is met haar circa 2.000 woningen veruit de grootste verhuurder in Doesburg. Met een gevarieerd woningbezit en ontwikkeling van nieuwbouw van woningen en gebouwen profileren wij ons als een maatschappelijke onderneming.
Onze missie is “het zorgen voor betaalbaar, duurzaam en prettig wonen voor onze huurders in alle wijken”, en houdt een belangrijke toekomstwaarde. Vanuit deze missie staat Woonservice IJsselland voor het zorgen voor de beschikbaarheid van een woningvoorraad die betaalbaar is voor de doelgroepen. Woonservice IJsselland staat ook voor het duurzaam werken aan de lange termijnbelangen van alle stakeholders, daar waar een bijdrage van Woonservice IJsselland nodig en mogelijk is. Er is nu en ook in de komende decennia veel vraag naar betaalbare huisvesting voor mensen met een lager inkomen, in een prettig woonmilieu.
Deze missie vullen we aan met een vernieuwde visie op de veranderende omgeving. De kern van de visie is dat Woonservice IJsselland met een aantal grote opgaven wordt geconfronteerd die niet alleen van de organisatie een forse inzet vergen, maar ook een beroep doen op een nauwere samenwerking met de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties en (energie)bedrijven. In deze visie is het zwaarder inzetten op (keten)samenwerking dan ook een kernelement.

​​Het Ondernemingsplan van WIJ beschrijft een achttal opgaven voor de periode 2020-2023. Zo wil WIJ de huurdersbetrokkenheid vergroten. Dat gebeurt onder meer door het inrichten van bewonerscommissies die meedenken bij nieuwbouw en verduurzamingsprojecten. Ook willen we huurders betrekken bij leefbaarheidsprojecten in de wijk en de complexen waar zij wonen. Zij zijn immers de eerst belanghebbenden. Een andere opgave is het continue verbeteren van de dienstverlening. Van daaruit is onder meer de klantvisie en dienstverleningsconcept opgesteld. Uitgangspunt is dat WIJ graag laagdrempelig, betrokken en dichtbij is.  
Meer informatie is te vinden op www.stwij.nl

Dit ga je doen

​Vanuit de ambities die WIJ heeft, staan we voor de opgave om op verschillende fronten huurders te betrekken bij de ontwikkelingen. Dat gaat zowel om nieuwbouw als om verduurzamingsprojecten, maar ook om leefbaarheidsprojecten. Enerzijds gaat het voor ons om het behalen van onze ambities, maar anderzijds is het minstens zo belangrijk dat we daarbij goed luisteren naar onze huurders, zodat we eventuele wensen en inzichten kunnen meenemen en goed kunnen uitleggen wat we doen en waarom. Zodat uiteindelijk de huurders naar tevredenheid bij ons huren. Dus hoe zorgen we ervoor dat huurders mee willen en kunnen denken, zodat we samen onze doelen kunnen bereiken? Oftewel, hoe organiseren we participatie van onze bewoners.​  

Jouw rol als adviseur participatie is om de participatie van onze bewoners te organiseren om gezamenlijke doelen te bereiken. Jij bent de brug tussen de woningcorporatie, overige instanties en bewoners. Je bent de verbinder die het initiatief neemt om de kwaliteit van de directe omgeving te verbeteren. Je onderhoudt de contacten met (vertegenwoordigers van) bewoners om via deze weg de projecten samen vorm te geven en verder te ontwikkelen. Dat betekent ook sturing geven bij de implementatie door te adviseren en te communiceren met de diverse partijen zoals de bewoners(commissie), de gemeente en overige instanties. Je organiseert bewonersbijeenkomsten waarbij je bewoners informeert en begeleidt. Daarnaast ben je de sleutelfiguur bij het voorkomen maar ook het oplossen bij overlast vraagstukken bij projecten voor zowel bewoners als overige instanties.
​​Het doel dat we hiermee willen bereiken is een tevreden huurder door een actieve betrokkenheid in ontwikkelingen in hun woonomgeving en woning. Het resultaat is dat we participatie goed vormgeven en inrichten, zodat onze huurders altijd op een tijdige en volledige manier betrokken worden. Daarmee geven we uitvoering geven aan onze klantvisie en dienstverleningsconcept: dichtbij en betrokken!

In een aantal projecten werk je intensief samen met de projectleider Gebiedsontwikkeling (zie vacature: www.avw2.nl/vacatures/vacature-projectleider-gebiedsontwikkeling-wij).

Dit ben jij

Jij bent een enthousiaste collega die de juiste toon weet te raken bij de bewoners en je omgeving. Vanuit je sociale en maatschappelijk hart weet je mensen te motiveren. We vinden erg belangrijk dat je je thuis voelt in onze organisatie. Wil je daarom eerst sfeer komen proeven voor je reageert, neem dan gerust contact op om een kopje koffie of thee te drinken. Je bent van harte welkom!

Voor ons is het verder van belang dat je:  

 • een prima HBO werk en denkniveau hebt;
 • een brede vakinhoudelijke kennis en ervaring meeneemt met affiniteit met thema’s als wijkontwikkeling, huurrecht en volkshuisvesting;
 • ervaring hebt met verschillende gesprekstechnieken;
 • accuraat bent;
 • communicatief ijzersterk bent;
 • in staat bent om onder druk te blijven presteren.
 • flexibel bent in je werktijden en bereid bent ’s avonds te werken

Verder vinden we het van belang dat je;

 • toegankelijk, open en aanspreekbaar bent;
 • een positief ingesteld persoon bent;
 • oplossingsgericht en creatief denkend bent
 • iemand bent die signaleert, verbindt, adviseert, netwerkt en informeert;
 • energie uitstraalt, een aanpakker bent en een flinke dosis gezonde humor meeneemt.

Dit is het aanbod

Woonservice IJsselland biedt een dienstverband aan voor 24-32 uur binnen een betekenisvolle, dynamische en informele organisatie. Daarnaast krijg je veel ruimte en ondersteuning om te blijven leren en je verder te ontwikkelen.
We bieden een goed salaris, vallend in salarisschaal I (max. € 4.887,-) van de CAO Woondiensten. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Hybride werken is bij Woonservice IJsselland de nieuwe norm. 

Ben jij dit?

AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt Woonservice IJsselland hierin. Een referentiecheck en een assessment kunnen onderdeel zijn van deze procedure. Heb je vragen, neem dan contact op met Patrick Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of patrick.beterams@avw2.nl.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief, CV en referentienummer, zien wij graag op korte termijn tegemoet, maar uiterlijk dinsdag 7 februari 2023, via sollicitatie@avw2.nl

De planning van de procedure is als volgt:
je kunt tot uiterlijk 7 februari reageren op deze functie. Gedurende deze periode ben je van harte uitgenodigd om een kopje koffie of thee te komen drinken en de sfeer bij WIJ eens te proeven. In week 6-7 zullen de voorselectie gesprekken plaatsvinden. In week 8 staat de 1e en 2e selectieronde gepland. In week 9 het arbeidsvoorwaardengesprek. Streefdatum benoeming is 1 april 2023. 

>>volledig functieprofiel

Terug naar overzicht
© 2023
Created by LR Internet