3B Wonen en WoonInvest in samenwerking met AVW2

Hanneke Vliet Vlieland en Peter van Heeswijk (3B Wonen en WoonInvest); Krappe arbeidsmarkt biedt ook samenwerkingskansen

Geplaatst door CorporatieMedia op Monday 19 June 2023

Krapte op de arbeidsmarkt. Dagelijks staan de media er vol van. Ook woningcorporaties hebben er volop mee te maken. Maar wat betekent het voor hun medewerkers, hun huurders en de eigen organisatie? En welke mogelijkheden heb je eigenlijk als corporatie om tot creatieve oplossingen te komen? CorporatieGids Magazine ging hierover in gesprek met Hanneke Vliet Vlieland, directeur-bestuurder bij 3B Wonen en Peter van Heeswijk, directeur-bestuurder bij WoonInvest.

Bij 3B Wonen was 2022 qua personeel een lastig jaar,” opent Hanneke het gesprek. “Jarenlang hadden we een stabiel personeelsbestand maar vorig jaar werden we geconfronteerd met een forse uitstroom van pensionado’s en sinds eind 2022 ook een uitstroom van ‘arbeidsmarktopportunisten’, mensen die ineens kansen zien op een andere baan. Wij hadden negen opzeggingen in zes maanden tijd, zo’n twintig procent van ons personeelsbestand. Dat doet iets met de organisatie, men was dit niet gewend.”

Noodzakelijke bezettingsgraad
De krapte heeft ook consequenties voor de medewerkers zegt Peter: “We moeten nu vaker een beroep doen op onze medewerkers om bij te springen binnen andere teams en ook bij de planning van vakanties wordt er meer dan voorheen gekeken naar de noodzakelijke bezettingsgraad.” Hanneke vult aan: “Bij 3B Wonen kunnen we moeilijk mensen vinden in met name de bouwkundige en financiële hoek terwijl juist daar de druk heel hoog is. We willen graag veel bouwen en ook op financieel gebied gebeurt er veel op dit moment. Daar heb je goede mensen voor nodig en dat is nu heel lastig. Vaak huren we mensen in of moeten collega’s meer doen om de gaten dicht te lopen. Beide kan even, maar het is op de lange duur niet wenselijk.”

Responsetijden verruimen
Huurders mogen hier zo min mogelijk van merken, maar wat kun je als corporatie doen? Hanneke: “Op de afdeling Klant hebben we ook wisselingen gehad maar die zijn meestal goed op te vullen. Wel merken we dat het zo druk is dat tijdelijk een gaatje laten vallen ook niet gaat. Dus veel tijdelijke inhuur waardoor huurders verschillende gezichten zien en soms merken dat zaken niet worden opgepakt of ergens blijven liggen na de overdracht of door de drukte.” Peter herkent dit: “Ook wij proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat huurders dit merken. Als daar ruimte voor is, kun je de responsetijden iets verruimen, al dan niet in overleg met de betrokken huurders. Wettelijke termijnen overschrijden we niet, ondanks een krappere bezetting.”

Krapte biedt ook kansen
Op de vraag welke acties de corporaties hebben ondernomen om toch mensen aan te trekken, antwoordt Peter: “WoonInvest maakt sinds vorig jaar gebruik van ‘JOIN’, een zogenaamde multiposting tool, om onze vacatures op zoveel mogelijk platformen tegelijk te publiceren en te monitoren. Waar nodig sturen wij bij met boostercampagnes. Meer dan ooit is het belangrijk om de juiste doelgroep via online marketing te bereiken. In een aantal gevallen heeft dat ook de nodige extra response opgeleverd.” Toch biedt de krapte ook voordelen, vertelt Hanneke: “Want het betekent ook dat we sneller stappen hebben kunnen maken in de organisatieontwikkeling. Door de uitstroom ontstond namelijk de mogelijkheid om functies anders in te richten en nieuwe collega’s met aanvullende competenties aan te trekken. Heel mooi vind ik ook dat het kansen heeft geboden voor een aantal mensen om intern carrière te maken. Ook bij WoonInvest weet ik. Dat brengt de uitstroom ook met zich mee.”

Aantrekkelijk werkgeverschap
“In de afgelopen periode hebben we bij 3B Wonen vooral veel geïnvesteerd in aantrekkelijk werkgeverschap, zowel voor onze huidige als toekomstige medewerkers. Dat is goed gelukt want we krijgen positieve feedback van nieuwe en al langer bij ons werkende collega’s,” zegt Hanneke. Ook voor WoonInvest is aantrekkelijk werkgeverschap een belangrijk punt. Peter: “In het kader van reputatiemanagement monitoren wij structureel alle berichtgeving die van invloed is op hoe er naar onze organisatie wordt gekeken. Ook halen wij zinvolle informatie uit exitgesprekken met medewerkers. In het kader van ‘buiten winnen is binnen beginnen’ zijn wij medio 2021 een ontwikkeltraject gestart met onder andere als doel nog beter aansluiting vinden op de huidige wensen en behoeften van latente baanzoekers, maar natuurlijk ook met als doel onze eigen medewerkers te boeien en te binden.”

Creatieve oplossing: gezamenlijke controller
WoonInvest en 3B Wonen zijn nu gezamenlijk op zoek naar een fulltime controller. Peter legt uit over het hoe en waarom: “We zoeken beiden een parttime kanjer. Dat is gewoon lastig in de huidige arbeidsmarkt. Samen kunnen we een fulltimer zoeken die maar één keer de nieuwe regels en wetten hoeft te kennen en die dan twee keer kan toepassen. Een mooie uitdaging voor iemand die niet alleen maar wil afvinken, maar ook wil nadenken hoe hij in twee organisaties onafhankelijk blijft en bijdraagt aan de uiteindelijke uitvoering van ons werk. De werving en selectie hebben we uitbesteed aan AVW2 waar we goede ervaringen mee hebben. Zij hebben voor beide organisaties al eerder strategische functies vervuld, zowel op interim- als op vast basis. AVW2 is een heel prettig bureau dat echt op zoek gaat naar de juiste match. Dit is geen eenvoudige zoekopdracht maar we hebben er alle vertrouwen in dat zij weer met de juiste persoon naar ons toekomen.”

Een zzp’er kan het toch ook?
Op de vraag of een gezamenlijke controller nog eisen stelt aan de beide corporaties antwoordt Hanneke resoluut: “Nee, WoonInvest en 3B Wonen zijn heel verschillend qua omvang, structuur en cultuur en dat zal zo blijven. Maar we opereren met dezelfde doelen in dezelfde complexe omgeving en dat bindt ons en het werk van onze controller. Natuurlijk zijn we niet de eerste twee corporaties die op deze manier samenwerken. Ik heb de goede voorbeelden bekeken. Daaruit leerde ik dat veel afhankelijk is van de mensen die samenwerken. Bovendien, als een zzp’er hetzelfde werk op meerdere plekken kan doen, dan stelt niemand vragen hoe dat dan moet. Onze huidige controller werkt bij zes corporaties en dat werkt ook.”

Samenwerkingsvormen uitbreiden
Deze vorm van samenwerken smaakt naar meer, vertelt Hanneke verder: “We zijn zo enthousiast over het delen van medewerkers dat ik op dit moment bezig ben om de samenwerking ook op ICT-gebied vorm te geven. Voorlopig willen we medewerkers alleen met collega corporaties delen. In de wijken hebben we ook andere vormen van samenwerking zoals buurtbemiddeling en schulden met andere partijen. Daar betalen we een deel van de personele inzet die ten goede komt aan onze huurders. Wij zijn enthousiast over deze vormen van samenwerking en mijn tip voor andere corporaties is dan ook: Ga het vooral gewoon doen en staar je niet blind op alle risico’s en valkuilen.”

Peter knikt instemmend: “Het is een mooie eerste stap. Ik voorzie dat samenwerking met andere corporaties – met 3B Wonen of andere organisaties in de regio – de komende jaren een enorme vlucht gaat nemen.”

Bron: CorporatieGids Magazine, Foto: Michel Kuip en Ariane Kok

 

Terug naar overzicht
3B Wonen en WoonInvest in samenwerking met AVW2
© 2024
Created by LR Internet