Onderzoek vastgoedsturing en ICT door AvW2 en Fontys

Fontys Hogeschool en adviesbureau AvW2 zijn een onderzoek gestart met als doel het inzichtelijk maken van de samenhang tussen vastgoedsturing en de wijze waarop de ICT organisatie hierop is ingericht en afgestemd. Voor dit onderzoek is een enquête opgesteld die naar alle Nederlandse corporaties is gestuurd.

Het onderzoek
Deze enquête vormt het startpunt van een onderzoek van Avw2 in samenwerking met Fontys Hogescholen (opleiding Vastgoed & Makelaardij). Dit onderzoek heeft als doel om de samenhang tussen vastgoedsturing en ICT (organisatie en toepassingen) bij woningcorporaties nader vast te stellen. De uitkomsten zullen worden verwerkt in een artikel. Dat artikel zal bestaan uit een kwantitatief en een kwalitatief deel. Het kwantitatieve deel zal in een kwadrant de deelnemende woningcorporaties (geheel anoniem) plotten en zo een overzicht geven over de scores van de deelnemers. Het kwalitatieve deel gaat verder in op de begripsbepaling van vastgoedsturing en de uitdagingen die er liggen bij de implementeren ervan. Ook zal de visie van een aantal partijen zoals bijvoorbeeld ICT leveranciers onderdeel zijn van het onderzoek. We verwachten dat we de resultaten in het najaar kunnen publiceren.

Terug naar overzicht
© 2023
Created by LR Internet