Corporatieplein 2021: Corporaties zijn actief bezig met mens en organisatie

Wij kijken terug op een geslaagde beurs. Ondanks dat er minder beursbezoekers waren dan voorgaande jaren, waren er méér mensen op de AVW2 stand. We hebben goede en  inhoudelijke gesprekken kunnen voeren over een breed scala aan onderwerpen.

Ons beeld is dat de corporaties toe zijn aan een volgende verbeterslag en daar actief mee aan de slag gaan. Bezoekers vertellen dan ook enthousiast waar ze binnen de eigen organisatie zoal mee bezig zijn. Er wordt veel interesse getoond in de hulp die AVW2 hierbij zou kunnen bieden. Onze bevindingen hebben we hieronder kort beschreven.

Procesverbetering actueler dan ooit
Vrijwel elke bezoeker geeft aan dat men binnen de eigen corporatie op de een of andere manier bezig is met het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Corona, en alle daarbij horende maatregelen, worden als directe aanleiding genoemd om continue bezig te blijven met proces verbeteringen. Mooi om te horen!

ICT beleid en digitalisering zijn HOT
Het afgelopen jaar hebben we, gedwongen, geleerd om te werken op afstand. Hierdoor is de behoefte aan het (verder) digitaliseren van bedrijfsprocessen enorm toegenomen. Maar ook de stand van de huidige techniek biedt extra kansen voor het verder optimaliseren van het eigen werk. Op vele beursstands werd dit met veel enthousiasme getoond. Wij hebben met de bezoekers gesproken over een goed ICT beleidsplan dat draagvlak heeft bij zowel bestuur/MT als de teamleiders en kerngebruikers. Het “AVW2 ICT beleidsplan op 1 A4” is inmiddels bij veel corporaties bekend en succesvol geïntroduceerd.

Vastgoedsturing en vastgoeddata als basisbehoefte
De bouw- en beheeropgave voor corporaties is fors en de middelen worden schaarser. Ook daar gingen de gesprekken tijdens de beurs over en deze situatie wordt vertaald naar de behoefte om scherper te sturen op het benodigde bezit in de toekomst en op de exploitatie(resultaten) van het huidige bezit. De beurs kent diverse leveranciers met mooie ICT oplossingen voor vastgoedsturing maar op weinig stands kun je terecht voor een onafhankelijk advies over de wijze waarop vastgoedsturing succesvol ingebed kan worden in de organisatie. AVW2 heeft de kennis en ervaring in huis en dat levert tijdens de beurs goede en enthousiaste gesprekken op met de bezoekers.

Risico management, belangrijk maar maak het niet te moeilijk
Dat is onze boodschap die we tijdens de georganiseerde mini-workshop hebben meegegeven. Hoe krijg  je mensen binnen de organisatie mee op dit belangrijke-maar-niet-super-sexy onderwerp. Maar (ook) voor dit onderwerp geldt “cést le ton qui fait la musique”. En AVW2 weet de juiste toon te raken om risicomanagement succesvol in te voeren.

AVW2 brengt mensen en organisaties in beweging. Tijdens de beurs is het ons gelukt om de mensen, waarmee we in gesprek waren, in beweging te brengen. En dat was én is ons doel; hierdoor is Corporatieplein 2021 voor AVW2 een geslaagde dag.

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet