herken je dit?

Elk kwartaal of tertiaal moet je alle zeilen bijzetten om de rapportages op tijd gereed te hebben voor het bestuur en de RvC. Dat is een flinke operatie, elke keer weer. Het proces verloopt vaak moeizaam en bovendien is het de vraag of het resultaat een goede rapportage is: Kloppen de cijfers? Komt de informatie rechtstreeks uit een systeem of zit er menselijk handelen tussen? En zo ja, hoe dan? En kun je aan de hand van de rapportage beoordelen of de organisatiedoelen zijn behaald of gehaald gaan worden?

Dit kregen wij al voor elkaar

AVW2 hielp al vele corporaties om het rapportageproces te vereenvoudigen én verbeteren. Dat kunnen we omdat we jouw bedrijfsprocessen kennen, verstand hebben van ICT en weten wat een manager nodig heeft om te kunnen sturen en verantwoorden. De opbrengsten? De stress rondom de rapportage verdwijnt. En er ligt een rapportage waarin managers zich herkennen en waarop de bestuurder kan vertrouwen.

We doen het samen

We realiseren tevredenheid en meer grip op de bedrijfsvoering. Dat doen we niet vóór jou maar met jou. Met onze kennis van processen, ICT en sturing zijn we een uitstekende gesprekspartner voor de specialisten binnen jouw organisatie. Als AVW2 kiezen we steeds voor de passende rol van adviseur, klankbord, begeleider of coach. Het resultaat: jouw managementinformatie krijgt een prima basis en je organisatie is in staat zelf de verbeteringen door te voeren en te borgen.

onze producten

direct toepasbaar

onze klanten

aan het woord

© 2023
Created by LR Internet