ICT-beleidsplan op één A4

Het resultaat is letterlijk één A4 met daarop uw ICT-beleidsplan, aangevuld en ondersteund met enkele bijlagen. En het zijn niet alleen beleidskeuzes, het is een concreet plan om jouw organisatie en de mensen in beweging te krijgen. Het belangrijkste resultaat is het traject dat we samen met je afleggen. Het bestuur en directie hebben hierin een prominente rol en krijgen handvatten om het succes van ICT (beter) te organiseren. Of krijgen inzicht hoe te komen tot een data gedreven corporatie. Maar ook proceseigenaren en kerngebruikers zijn actief betrokken en zijn beter in staat om verbeteringen en vernieuwingen te introduceren en daardoor meer grip te krijgen op de efficiency in het proces en de dienstverlening naar de huurder.

In een tijdsbestek van ongeveer drie maanden gaan we met je aan de slag. We zijn samen met jou aan het werk, we discussiëren, we maken keuzes en vertalen die naar concrete acties. Er gebeurt wat in deze drie maanden! We brengen mensen en daarmee de organisatie in beweging. We maken het leuk en het is leerzaam. Vele corporaties waar we dit mochten doen zullen dit beamen.

Terug naar overzicht

onze experts

ook voor uw organisatie

De experts en adviseurs van AVW2 staan voor je klaar met passende antwoorden.

contact opnemen

© 2023
Created by LR Internet